Mã sp:
Size: 1 oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 235,000 đ
Mã sp: 032
Size: 5.1oz / 150ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 970,000 đ
Mã sp: 008
Size: 8.4 oz / 250ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 920,000 đ