Mã sp:
Size: 3ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 275,000 đ
Mã sp:
Size: 10 tuýp (3ml/tuýp)
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,730,000 đ
Mã sp:
Size: 2 oz / 57 g
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,300,000 đ
Mã sp: 011
Size: 13g
Nhập từ: U.S
Giá bán: 275,000 đ
Mã sp: 033
Size: 2.5oz / 75ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,150,000 đ
Mã sp: 011
Size: 75ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,170,000 đ