Mã sp:
Size: Mini
Nhập từ: U.S
Giá bán: 550,000 đ
Mã sp: 023
Size: 1oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: 022
Size: 1oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,150,000 đ